Avis Legal

Aquesta pàgina web és propietat de
Mecanitzats de la Fusta Kim, S.L., 
NIF B62008610
Domicilio social C/Sant Isidre 2, Torelló (BCN)
Tel: 938590838
Fax: 938596394
e-mail: info@mecakim.cat
Registre Mercantil de Barcelona, volum 31903, foli 12, full B200522, inscripció 1ª.
 
L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web d’acord amb l’establert en la legislació vigent, abstenint-se d’utilitzar-la per a activitats contraries a les lleis, a la moral o usos lesius dels drets i interessos de tercers.
L’accés a la pàgina web és responsabilitat única dels usuaris i no suposa establir cap tipus de relació comercial entre el propietari del web i l’usuari.
Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina web són titularitat del propietari del web.
En cas que l’usuari proporcioni algun tipus d’informació, les seves dades seran recollides conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 dins del marc de la legislació espanyola.