Mecanitzats de la Fusta Kim, s.l.

Materials

Una àmplia gamma de materials a la seva disposició.

Fabriquem un gran nombre de materials, des de fustes naturals d’origen certificat materials tècnics avançats i amb les certificacions més exigents. El nostre equip l’assessorarà sobre aquells materials i acabats que millor s’adaptin al seu projecte.
Materials - paneles particulas madera.jpg

Taulells de partícules de fusta aglomerada

També anomenats “taulells aglomerats”, són el material més utilitzat en la fabricació de mobiliari i panells per decoració. Es poden recobrir amb infinitat de materials i acabats com melamines, fustes, etc.
Materials - P1140540.jpg

Panells de fibres de fusta – MDF

A partir de la fibra de fusta es fabriquen panells d’alta resistència. Convenientment recoberts amb làmines de fusta decorativa o altres materials sintètics com la melamina, o lacats directament amb una infinita gamma de colors, són un material idoni per la fabricació de mobiliari i panells per aplicacions en la construcció i la decoració. Es fabriquen versions específiques d’aquest material amb propietats de resistència al foc o a la humitat.
Materials - P1140543.jpg

Panells melaminats

Els taulells de melamina són un producte molt més assequible que la fusta natural i en molts casos amb una aparença i textura quasi idèntica. Utilitzem els taulells melaminats per fabricar components i mobiliari. Els dissenys i les textures actuals són d’un grau de qualitat tan alt que inclús confonen als professionals més experimentats de si es tracta o no de fusta natural..
Materials - mecakim mecakim shop furniture SABON BARCELONA ILLA DIAGONAL 1150258

Panells rexapats amb fusta natural

Amb panells prefabricats rexapats obtenim la qualitat i la bellesa de la fusta natural, com una excel·lent estabilitat dimensional i un cost més competitiu.
Materials - P1070770.jpg

Fusta massissa

La fusta massissa natural és un element constructiu de gran bellesa, qualitat i durabilitat. Fabriquem components de fusta de les principals varietats disponibles al mercat. Sempre assegurem que provinguin de plantacions i explotacions forestals sostenibles, garantit mitjançant certificats FSC i PEFC.
Materials - P1060232.jpg

Panells de fibres acolorides

Hi ha una tendència a l’alça en quant l’ús de panells de fibres acolorides per la fabricació de mobiliari i elements arquitectònics d’interior. Amb aquests materials i acabats superficials tipus olis o envernissats amb poca cubrició podem aconseguir resultats molt atractius i d’aspecte molt natural.
Materials - mecakim mecakim shop furniture SABON BARCELONA ILLA DIAGONAL 1150198

Envernissats i lacats

En molts projectes es desitja aconseguir l’acabat de superfícies completament llises recobertes d’un color homogeni o amb textures especials. En aquests casos una de les possibles solucions és el lacat amb diferents envernissats o resines segons els resultats que es desitgin.
Materials - viroc 6.jpg

Panells amb càrregues minerals

Són una nova generació de penells fabricats amb fibres, partícules de fusta o fibra de vidre barrejades amb càrregues minerals com el ciment, que es poden treballar amb la mateixa maquinaria que utilitzem per a la fusta i que tenen unes propietats de resistència al foc i a la humitat excepcionals. Alguns d’aquests materials es fabriquen a més amb càrregues de colorant i estan certificats per usos d’exterior a més de tenir un aspecte natural molt actual i atractiu
Materials - Acrilic materials.jpg

Panells acrílics / solid surface

Els panells acrílics, també coneguts com “solid surface” o amb les seves marques comercials mes conegudes com Corian o Krion, són una solució idònia per certes aplicacions. Un aspecte petri, mate o brillant segons la terminació desitjada, però dúctil durant el procés de fabricació i amb una resistència total a la humitat. La seva facilitat de neteja i desinfecció certificades el fan un producte idoni per Hospitals, Residències, Hotels i restaurants. Algunes versions estan certificades per ús en exterior. Si bé el seu cost és rellevant, permet unes solucions creatives d’alt impacte visual i la seva durabilitat i reparabilitat el fa rendible a mig plaç. Mecakim està certificada per treballar amb els principals fabricants d’aquests materials i ostenta un premi Corian per la seva capacitat industrial en la elaboració d’aquests materials.

Saber-ne més

Materials - P1050616.jpg

Contraxapats

Els panells contraxapats es fabriquen superposant làmines de fusta natural alternant en cada capa el sentit de la fibra. En aquest procés de fabricació se li confereix una gran resistència una bona estabilitat dimensional i un aspecte de producte natural de tendència en l’actualitat.
Materials - osb.jpg

Panells OSB

Els panells contraxapats es fabriquen superposant làmines de fusta natural alternant en cada capa el sentit de la fibra. En aquest procés de fabricació se li confereix una gran resistència una bona estabilitat dimensional i un aspecte de producte natural de tendència en l’actualitat.
Materials - panells lleugers.jpg

Panells allegullerats

Els panells contraxapats es fabriquen superposant làmines de fusta natural alternant en cada capa el sentit de la fibra. En aquest procés de fabricació se li confereix una gran resistència una bona estabilitat dimensional i un aspecte de producte natural de tendència en l’actualitat.
Materials - cantos plasticos.jpg

Cantos plàstics

Quan es treballa amb taulells de partícules de fusta o MDF melaminades, en la majoria dels casos s’ha d’amagar l’aspecte rugós del nucli del material que apareix al tallar-lo. En aquests casos s’ha de recobrir tot el perímetre amb cantos, habitualment de PVC o policarbonat, d’aspecte pràcticament idèntic a la superfície dels panells.
Materials - paneles para curvar.jpg

Taulells corbats

Amb diferents materials i tecnologies, sobreposant làmines de fusta i diferents sistemes de premsat podem crear taulells corbats i amb dobles curvatures adaptades al seu projecte.
Materials - P1040246.jpg

Fenòlics

Els denominats panells fenòlics s’obtenen sobreposant fines fulles de materials com cel·lulosa o xapes de fusta impregnades en resines fenòliques i sotmeses a processos de pressió i temperatura. El resultat, són materials d’una gran resistència superficial i durabilitat. Es fabriquen en diferents graus de qualitat per suport condicions d’interior o exterior. Algunes de les seves aplicacions són el recobriment de façanes, mobiliari per laboratori, cabines sanitàries, mobiliari, taquilles, etc.
Materials - fustes precompostes.jpg

Xapes recompostes de fusta natural

Quan es tracta de produccions en sèrie, o grans superfícies, i és imprescindible un aspecte de fusta natural però amb una gran regularitat de la xapa, o també efectes visuals molt específics, sol ser recomanable treballar amb xapes de fusta natural recomposta.