Mecanitzats de la Fusta Kim, s.l.

Tecnologies

La nostra tecnologia al servei del seu projecte

A Mecakim apliquem les tecnologies més avançades a la fabricació en fusta. Maquinaria i programari de darrera generació i un excepcional equip de professionals per fer realitat el seu projecte amb uns costos, uns plaços i unes qualitats òptimes.
Tecnologies - home destacats mecanitzat en control numeric CNC mecakim 320x220 1

Mecanitzat amb màquines de control nùmeric – CNC

Realitzem feines de mecanitzat de tableros en 3, 4 i 5 eixos sobre diferents materials; fustes massises, aglomerats, taulells de fibres, fenolics i taulells de fibres minerals.
Tecnologies - Servei de tall.png

Tall i optimització de taulells

Oferim servei d’optimització i tall amb serra circular per a molts tipus de materials.
Tecnologies - Cantejat.png

Cantellejat

Servei de cantejat de tableros amb diferents materials com PVC, ABS, xapes i regruixos de fusta natural.
Tecnologies - nesting mecakim.jpg

Nesting

El nostre servei de nesting permet un aprofitament màxim dels panells en petites i grans sèries, amb dissenys personalitzats sobre diferents tipus de panells com melamines, contraplacats, fibres estandar i colorejades, fenolics i materials lleugers per el recobriment de façanes exteriors.
Tecnologies - mecanitzat i cantejat de formes corbes mecakim

Cantellejat de formes corbes

La nostra maquinaria ens permet crear panells de formes irregulars i directament aplicar un perfil decoratiu. Al crear formes sobre cert tipus de materials, com els taulers melaminics o rexapats en fusta, els cantells mostren l’interior del material, la qual cosa no li dona un bon acabat. Podem recobrir els perimetres amb cantells de diferents materials i gruixos, amb un acabat perfecte.
Tecnologies - Mecanitzats 3D.png

Mecanitzats 3D

La nostra maquinaria de de control numèric ens permet fresar formes lliures sobre diferents materials com fusta, fibres, escumes de poliureta i altres.
Tecnologies - mobiliari a mida mecakim.jpg

Mobiliari a mida

Fabriquem sèries especials de mobiliari a mida per projectes d’interiorisme, hotels, botigues, displays, residencies o biblioteques entre altres.
Tecnologies - premsa de membrana mecakim.jpg

Prensa de membrana

Disposem de premses de membrana per poder recobrir amb materials flexibles o termo-conformables superfícies irregulars.
Tecnologies - formes corbes mecakim.jpg

Formes corbes

La nostra maquinaria i programari ens permeten fabricar multitud de peces amb formes corbes i tridimensionals.
Tecnologies - exemple acrilics mecakim a 1170.jpg

Fabricacions amb materials acrilics

Disposem de la maquinària i la tecnologia per fabricar peces i components amb materials acrilics com el CORIAN i similars.